1. Referanser
  2. Trafostasjon på Opstad
Trafostasjon på Opstad

Trafostasjon på Opstad

Her har vi i Hå Element levert betongelementer til prosjektet.

Adresse: Opstad sletta på veien fra Nærbø til Varhaug, rett nedfor Åna Fengsel.
Fasade: Rød malt + glatte grå elementer.

Leveransen består av:

  • Yttervegger er isolerte fasade elementer ferdig malte fra fabrikk i en rustrød farge. Det er og levert med overflate glatt grå.
  • Det er og levert kompakte uisolerte innervegger, søyler/bjelker, trapper/repos, bjelkestenger til trafo rom, dekkeplater og hulldekker.
  • Hå Element har levert en komplett elementpakke til en flott ny trafo for Lyse og Jæren Everk.
  • Oppdragsgiver er Jærentreprenør.

Skal du bygge et tilsvarende prosjekt?

Kontakt oss så finner vi den beste løsningen sammen med deg.

Randi Skadsem Egeland
Prosjekt- og markedssjef