1. Referanser
  2. MEGA Morenefaret
MEGA

MEGA butikk Morenefaret

Her har vi i Hå Element levert betongelementer til prosjektet.

Adresse: Morenefaret 1, 4340 Bryne.
Fasade: Bordforskalt overflate.

Leveransen består av:

  • Yttervegger i isolerte fasade elementer med overflate bordforskaling i grå betong.
  • Det er og levert søyler/bjelker, gesims elementer og hulldekker.
  • Hå Element har levert betongelementer til komplett flott butikk bygg for MEGA.
  • Oppdragsgiver er SR Entreprenør.

Skal du bygge et tilsvarende prosjekt?

Kontakt oss så finner vi den beste løsningen sammen med deg.

Randi Skadsem Egeland
Prosjekt- og markedssjef