1. Produkter
  2. Tak- og dekk­elementer

Tak- og dekkelementer

Vi produserer tak- og hulldekke tilpasset formålet med ditt byggeprosjekt. Vi har lang erfaring fra produsjon til ferdig levert og montert produkt. Bæreevene og belastningskrav er de sentrale aspektene i utformingen.

Tak- og dekke-elementene produseres i stålform for glatt underside og overside klar for påstøp, isolering eller taktekking. For tilpasninger kan elementene deles i lengderetningen og skråkappes i endene. Brannkrav opp til REI 120. Monteres raskt og effektiv og er klar til bruk umiddelbart etter at sammenføyning er utført. Dekkene virker gjerne som stive horisontalskiver og utgjør en viktig del av den totale stabiliteten i bygningen

SDT-elementer brukes som tak der det er behov for lange spenn. Dette optimaliserer arealutnyttelsen uten bruk av søyler og bjelker. Dekkene produseres i lengder opp til 32 meter, med spennarmering og standard bredde på 2,4 meter. Elementene har saltaksform med fall på 1:40 til begge sider. Takisolasjon legges med konstant tykkelse og kiler lokalt ved nedløpene.

Eksempler på bruksområder

  • Næringsbygg
  • Bolig/leiligheter
  • Landbruk
  • Hytter
  • Stålbygg
  • Garajer
  • Balkonger

 

Hulldekker

Fordelene med hulldekke er mange. Det er kostnadseffektivt, reduserer byggetiden, er brannsikkert, lydisolerende, fleksibelt og miljøvennlig.

Vi har lang erfaring og produserer hulldekker til ditt prosjekt i alle størrelser og etter dine krav.

Hulldekker brukes som etasjeskillere og takkonstruksjon i alle typer bygg. Normale spennvidder er opp til 18 meter og standard bredde ligger på 1,2 meter. Ved behov for lange spenn, benyttes DT-elementer som dekker for gulv og tak. Disse optimaliserer arealutnyttelsen uten bruk av søyler. Betongdekkene produseres med spenn opp til 24 meter med standard bredde på 2,4 meter. Skrå avslutninger produseres ved behov.

 

Plattendekker

7 til 12 cm tykt prefabrikkert plateelement med glatt og porefri flate. Plattendekket skreddersys til hvert enkelt prosjekt. Her kan vi tilpasse utsparringer, lengde, bredde og f.eks støpe inn el-bokser for å nevne noe. Med minimal klargjøring er dekkene klare til å males. Maks spenn er 6 meter.

Elementene blir fraktet til byggeplassen, montert og støpt sammen til et ferdig dekke på plassen.

 

Bubbledeck

Bubbledeck er en spesiell type plattendekk som brukes som etasjeskiller i store bygg. Dette produktet består av betong, armering og hundrevis av plastkuler, noe som gir langt lavere vekt enn ved vanlige betongdekker. Et typisk dekke med bubbledeck prefabrikeres i 7 cm tykke elementer på 2,4 x 9 meter eller lengre. Disse blir fraktet til byggeplassen, montert og støpt sammen til ett ferdig dekke på stedet. Bubbledeck har mange unike kvaliteter. Den lave vekten gir mulighet for store golvflater uten forstyrrende søyler og stor fleksibilitet i forhold til innredning og romløsninger. Når vekten reduseres, vil også behovet for fundamentering av grunnen reduseres. Bubbledeck gir også muligheter for store utkraginger.

 

Kompakt dekke

Ferdig sertifisert dekke, 20 cm med innstøpte løftekroker.
Vi leverer tak- og dekkelementer tilpasset dine behov, ferdig levert og montert.
Leveres i størrelse opp til 3.5m x 6m - 25 cm tykt.

Bruk vår fagkunnskap og erfaring i ditt prosjekt.

Kontakt oss så finner vi de beste produktene for deg.

Randi Skadsem Egeland
Prosjekt- og markedssjef
Marit Lilledal Sinnes
Fabrikksjef