1. Produkter
  2. Søyler / dragere

Søyler og dragere

Søyler
Firkantede, runde og ovale søyler kan leveres i den utførelsen og utrykk som kreves av ditt prosjekt.

Dragere
Vi leverer dragere tilpasset prosjektetets krav til bæring, brannkapasitet og type armering.

Lange dragere leveres i IB- og SIB-tverrsnitt. Spennarmert, spenn opp til 30 meter.
Dragere leveres i RB-, LB- og DLB-tverrsnitt. Slakkarmert eller spennarmert.

Vi leverer søyler og dragere tilpasset dine behov, ferdig levert og montert.

Bruk vår fagkunnskap og erfaring i ditt prosjekt.

Kontakt oss så finner vi de beste produktene for deg.

Randi Skadsem Egeland
VarhaugProsjekt- og markedssjef
Marit Lilledal Sinnes
VigrestadFabrikksjef