1. Hull­dekker

Hulldekker

Fordelene med hulldekke er mange. Det er kostnadseffektivt, reduserer byggetiden, er brannsikkert, lydisolerende, fleksibelt og miljøvennlig.

Vi har lang erfaring og produserer hulldekker til ditt prosjekt i alle størrelser og etter dine krav.

Eksempler på bruksområder

  • Næringsbygg
  • Bolig/leiligheter
  • Landbruk
  • Hytter
  • Stålbygg
  • Garajer
  • Balkonger

Leveringstid fra produksjonsstart er ca. 4-6 uker til leveranse. Dette avtales nærmere under planleggingen.
Montasjen tar normalt 2-4 dager før en kan fortsette å bygge videre over hulldekket.

Bruk vår fagkunnskap og erfaring i ditt prosjekt.

Kontakt oss så finner vi de beste produktene for deg.

Terje Øgård
Teknisk tegner