1. Hå Element
  2. Aktuelt
  3. Første totale lavkarbon A-prosjekt

Første totale lavkarbon A-prosjekt

Hå Element har levert alt av betongelementer til bygging av Sporafjell barnehage i Klepp kommune, noe som også er deres første totale lavkarbon A-prosjekt.

Sporafjell barnehage i Klepp kommune er et moderne og nyskapende byggeprosjekt.

Maren-Iren Kvia er daglig leder i Hå Element, og klar på hva som trengs for å styrke bruken av lavkarbonbetong i elementproduksjonen. Hun etterlyser tydeligere krav og ønsker fra de som skriver anbudspapirene.

— Vi er avhengig av at byggherrer og kunder setter krav om bruk av mer miljøvennlig betong, da vil vi også følge naturlig etter. Bruken av lavkarbonbetong står nok sterkere i produksjon av ferdigbetong enn i elementproduksjonen, men dette vil forandre seg over tid, tror hun.

— Dette er jo noe Betongelementforeningen også jobber mye med, vi har ikke problemer med å levere dette, men vi trenger krav fra kundene.

Noen forskjeller fins det mellom tradisjonell elementproduksjon og bruk av lavkarbon.

— Lavkarbonbetong er litt fordyrende for oss siden vi trenger betong som herder raskt, og dermed kan tas raskt ut av formene. Denne betongresepten er litt tregere, og dermed får vi ikke produsert element i samme tempo.

Det er avdelingen på Vigrestad som har stått for produksjon av lavkarbonelementene til prosjektet siden de har det nødvendige tilsetningsstoffet Silica tilgjengelig.

— Det er ikke utenkelig at vi også bør ruste avdelingen på Varhaug for denne type produksjon, vi ser på mulighetene for å få det til. Dette er en del av fremtiden i bransjen, sier Maren-Iren.

Totalt sett produserer Hå Element omtrent 2200 kvadrat med elementer i uken når det er full produksjon, det aller meste av dette er ikke basert på lavkarbonbetong.

Sporafjell barnehage i Klepp kommune har en bygningsmasse på over 2000 kvadratmeter, og vil ha kapasitet til 150 barn.

— Her har vi levert alt av betongelementer, både isolerte fasadelementer, kompakte innervegger, trapper, søyler og hulldekker. Elementene er hovedsakelig produsert på fabrikken på Vigrestad, men vi har også fått god hjelp av Sandnes & Jærbetong til produksjon av kompaktelementer og søyler til prosjektet. Den nye barnehagen vil også være selvforsynt med energi, som hentes fra eget solcelleanlegg. Barnehagen blir levert med 40 prosent redusert klimagassutslipp, sammenlignet med referansebygg.

— Dette blir løst blant annet ved bruk av lavkarbonbetong og en fossilfri byggeplass. Det er krav til at alle biler som er inne på området, som betongpumper og mobile kraner må være fossilfrie, og dermed gå på biodiesel eller elektrisitet. Vi får tak i elektrisk betongpumpe hos Sandnes & Jærbetong, men elektrisk kran finnes faktisk ikke i så store størrelser her i området.

— Det er mye utvikling innen bærekraft og miljø i bransjen, det er viktig at vi henger med selv om vi ikke trenger å gå fremst i køen for å prøve alt først. Det blir blant annet snakket mye om mulighetene for å bygge elementbygg som kan demonteres etter 20 år, flyttes og settes opp på nytt. De må i så fall koples sammen med boltebaserte koblinger som også vil bli fordyrende siden det er mer kostbare deler som må støpes inn i elementene. Men tanken er spennende, så det blir absolutt noe vi må teste ut.

Maren-Iren var nylig på sperreskål hos Klepp kommune og forteller at både byggherre og arkitektene på barnehage-prosjektet er veldig godt fornøyd med elementene som er levert. I tillegg til barnehagen i Klepp har også Hå Element produsert lavkarbonelement til rehabiliteringen av rådhuset i Stavanger. Bygget skal ifølge kommunens egne nettsider få passivhusstandard med energimerke A grønn, BREEAM-NOR-sertifisering, vekt på universell utforming og smartbygg-løsninger. Også her blir det solcelleanlegg både i fasader og på taket.

– Rådhuset er også en spennende jobb for oss. Dette er et påbygg og overflatene skal være så like som mulig, forteller Maren-Iren. Hun viser til at ordreservene for Hå Element er gode utover dette året også.

— Vi er kjempeheldige siden vi har det travelt fremover og enda ikke har merket så mye til den spådde nedgangen. Jobbene våre fremover er også godt spredt, både geografisk og med tanke på type bygg. Vi har jobber innen både landbruk, næring og bolig og ser at mange av kundene våre kommer tilbake til oss for nye oppdrag.

Daglig leder i Hå Element, Maren-Iren Kvia.